Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
Sebastian Rieger 6bd8e73304 added support for combined vEOS-lab images, esp. vEOS-lab >= 4.21 2 jaren geleden
create-arista-veos-image added support for combined vEOS-lab images, esp. vEOS-lab >= 4.21 2 jaren geleden
create-cumulusvx-image cumulusvx: fixed detection of missing loop files for Ubuntu 16.04 in VIRL >=1.3, added default subtype creation, changed position of grub.cfg in cumulusvx >= 3.x (thanks to bobskye) 4 jaren geleden
create-f5-bigip-image changed hw_disk_bus to ide to fix resource provisioning 5 jaren geleden
virl-benchmark new version to support VIRL >1.1 and VIRL clusters using websockets for console access 5 jaren geleden
capture-from-socket.bat created folder structure, added remote live capture batch file 6 jaren geleden
capture-from-socket.py added capture-from-socket.py 6 jaren geleden