Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Sebastian Rieger 200e9c3472 added reviews 4 lat temu
topology.graffle Fixed topology 4 lat temu
.gitignore Fixed dates and URLs in bibliography 4 lat temu
1-introduction.tex Worked in changes for review #5 4 lat temu
2-related-work.tex Fixed formatting 4 lat temu
3-environment.tex Incooperated mor comments 4 lat temu
4-requirements.tex More pfroof reading 4 lat temu
5-concept.tex Incooperated mor comments 4 lat temu
6-1-build_and_deploy.tex Incooperated mor comments 4 lat temu
6-2-update_mechanism.tex Incooperated mor comments 4 lat temu
6-implementation.tex Some typos 4 lat temu
7-conclusion.tex More conclusion and updating 4 lat temu
IEEEtran.bst Worked in changes for review #5 4 lat temu
IEEEtran.cls Layout auf IEEE angepasst 4 lat temu
Makefile Fixed Makefile 4 lat temu
esp-01s.jpg Presentation added 4 lat temu
esper-ota.bib Fixed references 4 lat temu
esper-ota.tex Worked in changes for review #5 4 lat temu
flash_layout.graffle Changed orientation of flash layout figure 4 lat temu
flash_layout.graphml Changed listings, image colors 4 lat temu
flash_layout.pdf Changed orientation of flash layout figure 4 lat temu
maglab.png Presentation added 4 lat temu
presentation.pdf Fixed typo in presentation 4 lat temu
presentation.tex Fixed typo in presentation 4 lat temu
reviews.txt added reviews 4 lat temu
topology.pdf Fixed topology 4 lat temu